Андолито Консулт България ЕООД

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

Активни процедури

Агенция за хората с уврежданията 

Индикативна Годишна Работна Програма

Финансово разпределение по ОП 2014-2020    мил.EUR                 за 2020

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"         1 612              ИГРП-2020

ОП "Околна среда"                                                        1 494

ОП "Региони в растеж"                                                  1 351

ОП "Иновации и конкурентоспособност"                     1 202              ИГРП-2020

ОП "Развитие на човешките ресурси"                             895              ИГРП-2020

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"      583              ИГРП-2020

ОП "Добро управление"                                                   285

Програма за развитие на селските райони                                        ИГРП-2020    

                                                              ОБЩО              7 422

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ- Община МАРИЦА                                                                       ИГРП-2019 

МИГ - КУКЛЕН АСЕНОВГРАД                                                             ИГРП-2019

МИГ- КИРКОВО ЗЛАТОГРАД                                                               ИГРП-2019

 

Please reload

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)

Осма сесия на Схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“

Приключила

Please reload

Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България

От 29.03.2017 г. е обявен Национален конкурс за кандидатстване по проект Техностарт 3 с краен срок до 29.05.2017 г.,(вкл.).

Финансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общия размер, или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За целта всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране, или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

По проекта са планирани 270 000 BGN от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. “Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Насоки за кандидатстване <тук>

 

ОПИК 2014-2020, Активни процедури:

Индикативна годишна работна програма 2019 <Натисни тук>

 

Please reload

ОП РЧР 2014-2020, Активни процедури:

Индикативна годишна работна програма 2019 <Натисни тук>

Please reload

ПРСР 2014-2020, Активни процедури:

Индикативна годишна работна програма 2019  <Натисни тук>

Please reload

За да видите описание на процедурата, застанете с мишката върху нейното име /колана след логото/ и натиснете ляв бутон. Прикаченият файл е във prf формат и можете да го изтеглите и разпечатате.