Активни процедури

Индикативна Годишна Работна Програма

Финансово разпределение по ОП 2014-2020    мил.EUR                 за 2020

ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"         1 612              ИГРП-2020

ОП "Околна среда"                                                        1 494

ОП "Региони в растеж"                                                  1 351

ОП "Иновации и конкурентоспособност"                     1 202              ИГРП-2020

ОП "Развитие на човешките ресурси"                             895              ИГРП-2020

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"      583              ИГРП-2020

ОП "Добро управление"                                                   285

Програма за развитие на селските райони                                        ИГРП-2020    

                                                              ОБЩО              7 422

 

Please reload

Please reload

ОП Иновации и конкурентоспособност 

 

ОП Развитие на човешките ресурси

За да видите описание на процедурата, застанете с мишката върху нейното име  и/или логото и  натиснете ляв бутон.

Програмата за развитие на селските райони

Please reload

Please reload

ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
 с Агенция за хората с уврежданията 
ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ/ ИНОВАЦИИ ЗА МСП
с Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП (ИАНМСП)
ЗА БЕЗРАБОТНИ/ НЕАКТИВНИ ЛИЦА
 с Агенция за заетостта по ЗНЗ  
Please reload

 с Национален Фонд "Култура"
Please reload

Please reload