New-АC.jpg
​Процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС"  
на ОП РЧР безвъзмездна финансова помощ в подкрепа на предприемачеството и участниците, включени в проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»
infоgramе-054.png
Започнете разговора
Бъдете първите, които ще публикуват в тази категория.