ЗА едни 150 млн. лева и процедура BG16RFOP002-2.094- Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)

18.12.2020

ДО ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД ПАНДЕМИЯ

Днес,18.12.2020, за всички, ние поработихме и входирахме ПИСМО ЗА ОТМЯНА/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ със 150млн. лева. Тази помощ е в разрез със законодателството на РБългария и приети Регламенти на ЕС, таргет групата е незначителен и загубите ще са всички.... Не сме "ВРАГ НА НАРОДА", просто всичко надмина нормалността ....

17.12.2020

ЗА процедура BG16RFOP002-2.094- Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)

10.12.2020

ЗА процедура BG16RFOP002-2.089 - Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 Е ПРЕКРАТЕНА.

Средствата са пренасочени към предстояща мярка за оборотни средства в подкрепа на предприятията, като мярката ще се изпълнява в сътрудничество с Националната агенция за приходи (НАП).

Въпреки пренасочването на средствата и временното стопиране на процедурата, МИ търси варианти за нейното последващо изпълнение.