Въпроси и отговори

След публикуване на списъка с одобрени за финансъране проектни предложения какво трябва да направя ?

Документи, които се предствят при подписване на договор по процедура BG051PO001-1.2.03 ?

Авансово плащане по процедура BG051PO001-1.2.03 ?

Please reload