Urban

НА ФОКУС   
# НИЕ ЗА ВАС в 2022 година

Наред с консултантската дейност по донорско финансиране и стопанско управление се стараем да сме активни в обсъждането на обществено значими процедури, схеми за безвъзмездни помощи и тяхното изпълнение от страна на адмистратори, управляващи и сертифициращи органи на публични средства и стрикното прилагане на нормативната уредба в страната и ЕС.

Button

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

ПРОВЕРКИ ОТ НАП НА 861 фирми, получили подкрепа с оборотен капитал

Ресторантьорите са въведени умишлено в заблуждение по процедури за помощи от НАП, финансирани със средства от ОПИК, с номера BG16RFOP002-2.095, BG16RFOP002-2.097 и BG16RFOP002-2.101.

АНДОЛИТО КОНСУЛТ БГ още преди активирането им, в периода 14.12.2020-22.12.2020 подава ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ.

Пълният текст на първото писмо от 18.12.2020г може да ви е полза и е публикувано отново на страницата ни. Имаме и публикации в периода 10.12.2020г-21.12.2020г на страницата ни в социалните мрежи.

Проблемите с процедурите са ясни още преди обявяването на първата и УО на ОПИК , МС и НАП запознати и отговорили писмено на наше ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ.

Ако ви е необходима помощ,  можете да ни посетите за среща и/или консултация. 

Пълният текст на едно от писмата ни можете да прегледате на син лист до заглавието, както и с натискане на самото заглавие.

Днес, 1.2.2022 г, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я подаде УВЕДОМИТЕЛ ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ в Министерски Съвет, в Представителство на ЕК Б-я писмо с описание на схемата за възстановяване на настъпили застрахователни събития с публични средстваа, при което ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ най-необезпоковано продължавата да получават възнаграждения за сключени нови  Застраховки за ОТ от туроператорите, които кандидатстват по процедури, генерират разходи за изпълнение на проекти и въпреки че са "ПОЩЕНСКИ КУТИИ" се вписват като получатели на държавни публични средства,

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

Пълният текст на нашето писмо можете да прегледате на син лист до заглавието

Днес, 27.1.2022 г, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я депозира ПИСМО ВЪЗРАЖЕНИЕ по закриване на Министерство на икономиката и сформиране на МИР и МИР.

До 13.12.2021 година в състава на административни структури на изпълнителната власт на РБългария, влизат и действат 17 министерства. Новият Редовен кабинет приема на 13.12.2021г министерствата от 17, да станат 20. И въпреки офицалната им заявка за  модернизиране и намаляване на изпълнителната власт, 50 години по-късно се разиграва добре известния български филм "КИТ", не е по Чехов. 

Проектът на Устройствен правилник на две нови мистерства МИИ и МИР е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации / https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6579/ Крайният срок за обсъждане е 1 февруари 2022 г.

Коментарите са два: Нашият и на КПКОНПИ/Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество/ На посоченият линк можете да се запознаете с общественото обсъждане. 

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

Пълният текст на писмото ни и на можете да прегледате с син лист, а  на писмо на КПКОНПИ /натисни тук/

СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ С НАД 800 МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ЧАКАЩИ ЕДНА ГОДИНА СЛЕД  КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРИ  по процедура BG16RFOP002-2.089

Днес, 25.1.2022 г,  над 800 малки предприятия очакват от 13.12.2021г,  подписването на Административните им договори от страна на УО на ОПИК и МИ 

В тяхна подрепа АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я депозира УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ. 

Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.