Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

PIC2.jpg
ИНФО КАМПАНИЯ «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» 
В снимки
Фотографски конкурс #MySocialEurope

Европейска Комисия Февруари 2019

 

ЕK стартира фотоконкурса #MySocialEurope, в който могат да се включат младежи на възраст от 18 до 30г. До 4 март 2019 г. желаещите могат да изпращат свои снимки, чието основно послание трябва да показва какво е бъдещето на социална Европа. От всички кандидати ще бъдат избрани 3-ма победители, които ще получат карта за безплатно пътуване с железопътен транспорт в Европа.

По време на форум „Диалогът между младите граждани“ ще бъде представена изложба на ЕК, включваща 15-те най-добри фотографии от този конкурс, включително и тези на тримата победители. 12-те отличени фотографи ще получат фотоапарат Fujifilm Instax (Mini 90 neo classic), калъф и пакет филмови ленти instax. 35-те подгласници във фотографския конкурс ще получат Bluetooth високоговорител.

PIC2.jpg
ИНФО КАМПАНИЯ «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» 
Важни събития
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Как да изготвим успешни проекти по актуални в 2019 г. схеми за безвъзмездна помощ?

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД, Февруари 2019

 

Срещата се проведе на 6 Февруари 2019г. от 17ч. до 19ч. в Конферентна зала (в Централна сграда с вход към ул. „Иван Вазов“) на НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ“, гр. Пловдив ул. "Авксентий Велешки'' № 17 .

 

Предстоящи Инфо дни в същата зала и времеви диапазон от 17ч. до 19ч. на :

  • 6 Март 2019 г

  • 3 Април 2019г