Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

 I

Модул I - ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФАЗА
Пакет 40 часа безплатни индивидуални консултации 

С проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020 в подкрепа за предприемачество Вие получавате уникална възможност да се възползвате от пакет 40 часа безплатни индивидуални консултации по бизнес планиране на предприемаческата Ви идея с разработването й в работещ, жизнеспособен бизнес план. В рамките на консултациите ще получите подробна, изчерпателна и насочваща информация по налични финансови инструменти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС, национални и/или европейски донорски програми за безвъзмездна помощ.

 

В Модул I заедно ще преценим необходимостта от помощ и обучение по предприемачество при Заявено от Вас желание за включване в Модул II. 

 

Пакет услуги "40 часа в МОДУЛ I " включва безплатни  индивидуални консултации до 6 месеца от включването ВИ в участие, както следва:

1.Консултации за разработване на жизнена бизнес идея, съобразена с индивидуалните умения и възможности на всеки участник - 2часа

2.Консултации за разработване на сравнителен анализ за преценка на новост/иновативност - 2часа

3.Консултации за допустими дейности и разходи по ФИ-микрокредит, нередност на КП във връзка с ФИ - 3 часа

3.Консултации в подготовка на качествен, жизнеспособен БИЗНЕС ПЛАН - 21 часа

4.Консултации и насочване към кандидатстване за финансиране от налични финансови източници, в т.ч. ФИ-"Микрокредит"- 4 часа

5.Подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност и вписване на търговец в АВ- 4 часа

6.Подготовка на пакет от документи за деклариране на обстоятелства за допустимост на КП и "de minimis"- 4 часа

 

Продължителността на часа индивидуална консултация, предоставени в Пакет услуги "40 часа в МОДУЛ I - Институционална фаза" е 60 мининути и се предоставят в период до 6 месеца от стартиране на подкрепата по тази дейност за всеки участник.

Брой на участници, които могат да получат подкрепа са: 110 бъдещи предприемача  

Документ при изход от модула: Сертификат за участие в проект, финансиран от ОП РЧР 2014-2020

Публикуваме на Вашето внимание образец на стандартен бизнес план, който ще изготвяме в процеса на индивидуалните консултантски часове при условие, че не установим необходимост от изготвяне на специфична бланка, съответстваща на финансов инструмент или донорска схема за финансиране. 

При условие, че искате да промените часа за консултации следва да се свържете с нас по електронна поща, по телефон, или като попълнете следващата on-line ЗАЯВКА ЗА ПРОМЯНА НА ГРАФИК часове по МОДУЛ I:

Предлагаме на Вашето внимание презентация от ИНФО ДНИ по ПРОЕКТ «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»

с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, в подкрепа на развитието на предприемачеството в периода месеци Януари - Април 2019г:

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605