Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД”, финансиран със средства от ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020

  с договор рег.№ BG05M9OP001-1.023-0010

ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ
«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ»

С подаване/входиране на Заявление за участие в проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ние от АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ще извършим служебна проверка за Вашата допустимост като лице от целевата група по проекта, в трудоспособна възраст без собствена фирма и/или участие в управлението на дружество, вписано в ТР на АВ и/или вписано в регистър БУЛСТАТ на АВ. 

Ако сте студент, ще трябва да впишете в Заявлението специалността, за която се обучавате във Висше учебно заведение.

След одобрението на документите Ви за включване, ще се свържем с Вас, за да уговорим първата си среща.  

ВНИМАНИЕ!!!

Достъпа до Менюта <МОДУЛ I>, <МОДУЛ II>  и <ФОРУМ> e единствено за включени в проекта участници с парола за вход

PIC2.jpg
ИНФО КАМПАНИЯ
«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» 
                                                                                                                                    натисни тук

 I

Модул I - ИНСТИТУЦИОНАЛНА ФАЗА
Пакет 40 часа безплатни индивидуални консултации                                         натисни тук

 II

Модул II - ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ
Безплатно обучение по професия 3450501 -"Сътрудник малък и среден бизнес"
за 180 ч в група                                    натисни тук
ФОРУМ. Въпроси и отговори
                                                                                                                                     натисни тук