top of page

Тарифа

Ценова листа на услугите е одобрена и валидна от 1.01.2018 год.​ Представените цени са в BGN.

ДДС няма да бъде начислено на основание чл.113 ал.9 от ЗДДС.

ПРОЕКТНО ОБСЛУЖВАНЕ И СХЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Предпроектно

КОНСУЛТИРАНЕ

ФАЗА I

ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ

ФАЗА II

УПРАВЛЕНИЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ

Еднократно ПРЕДПРОЕКТНОКОНСУЛТИРАНЕ след 30 мин до 1 час .................. 50 BGN/час

 

Генериране на ПРОЕКТНА ИДЕЯ ..... 1 % ∑ на проекта /min 70 BGN/

 

Пакет ИНФОРМИРАНОСТ .........  100 BGN/мес

  • Месечно резюме на активни процедури по  ОП ИК и  ОП РЧР, информация за хода на оценка на подадени проектни предложения

  • Информиране и включване на кандидата в организирани информационни дни, кампании и срещи на УО/ДО/МЗ по активни процедури.

  • Генериране на 3 ПРОЕКТНИ ИДЕИ в срока на договора.

  • Изготвяне на 3 броя ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (Тип 20) с комисионна 2 % ∑ на проекта

  • Пакет ОБСЛУЖВАНЕ НА ОДОБРЕН ПРОЕКТ  с комисионна  4.88 % ∑ на проекта.

  • С включена гаранция УСПЕХ 1/3 -При подадени 3 проектни предложения, нито едно от тях не получи одобрение за предоставяне на БФП, то събраната абонаментна  такса по договора се възстановява на възложителя.

  • С включена гаранция ИНТЕРЕСИ- Информиране на абоната в рамките  до 5 календарни дни от отварянето на процедура, представляваща интерес за него и поставените от него цели. В случай на закъснение и неизпълнение на тази гаранция договора се прекратява и АНДОЛИТО КОНСУЛТ БГ ЕООД възстановява събраната сума от месечни абонаментни такси по договор.

ОП РЧР

 

Изготвяне на Проектно предложение (Тип 20-

 с у-ние до 10% БФП)... от 1 250  до 2 495 BGN 

Изготвяне на Проектно предложение (Тип О- без управление) ................. от 1 500 до 3 250 BGN  

 

ОПИК

 

Изготвяне на Проектно предложение (Тип 20- с уп-ние 4.88% БФП)........... от 2 000 до 2 800 BGN 

Изготвяне на Проектно предложение (Тип О- без управление) .................... от 2 500 до 4 300 BGN

 

АХУ

Такса за Изготвяне на Проектно предложение по процедури на АХУ................................... 500 BGN

+ Комисионна за одобрен проект в размер на:

-4% БФП с тригодишен договор за счетоводно обслужване;         

- 5% БФП с едногодишен договор за счетоводно обслужване;          

- 5.5% БФП без абонаментен договор за счетоводно обслужване;      

 

*Изготвянето на проектно предложение се изпълняват стандартно за 21 календарни дни. **Като в първите 7 календарни дни получавате Икономическа идентификация на предприятието.

Изготвяне на ​СТРАТЕГИЯ .............. 1.9 % ∑ на проекта

 

Пакет ОБСЛУЖВАНЕ на  ОДОБРЕН ПРОЕКТ с              

лимитиран месечен абонамент ..3.9- 8 % ∑ на проекта   

 

Такса за Изготвяне на БИЗНЕС ПЛАН, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРИЛОЖЕНИЯ на Start UP/ ПРЕДПРИЕМАЧИ за финансов инструмент- МИКРОКРЕДИТ по ОП РЧР ............................      78 BGN

+ Комисионна 1.75 % от размера на МИКРОКРЕДИТ по ОП РЧР  /без абонамет за пакет ACC+ за 3г./                    

 

Подготовка и провеждане на                                          

тръжна процедура ....................  900 BGN / процедура

 

Подготовка на документи за 

ИАП/ИМП/ИФП ............................... 60 ​BGN / час

Подготовка на документи за 

промяна на договор ....................... 60 ​BGN / час

Подготовка на Искане за авансово/междинно/ финално плащане ........................   80 ​BGN / час

Консултация и съдействие при събиране на min 3 оферти за избор на изпълнител .... 300 BGN / процедура

Консултация и управление на договор за доставка/ изпълнение  ................................. 890 BGN / договор

 

Подготовка и изпращане на документи, необходими за 

сключване на Договор за БФП ........ 60 ​BGN / час

 

Корекция на приложения бюджет/планирани източници на финансиране/ формуляр за кандидатстване в режим 

проследяване на промените и изпращане на

ДО по ОП РЧР ................................ 60 ​BGN / час

Специално предложение в 2019 година за Start UP/Стартиращи предприятия на предприемачи и/или социални предприятия::

Изготвяне на ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ за подкрепа с финансов инструмент - МИКРОКРЕДИТ СЪС СПОДЕЛЕН РИСК, финансиран със средства на ЕСФ чрез ОП РЧР 2014-2020  с еднократна такса в размер на 198 BGN

 

СЧЕТОВОДНО и ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ


Пакет

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ
АСС

Цената е функция на 3 фактора:
-Регистрация по ДДС
-Сфера на дейност:

Търговия, Производство, Услуги​
-Брой документи
 

Диапазон на цените ...........  70-600 BGN


Пакет

РАБОТНА
ЗАПЛАТА
РЗ

Цената е функция на брой персонал:


до 5   ....................................  50 BGN

от 6 до 10   ............................  80 BGN

от 11 до 20  ............................150 BGN

над 20  ..............................БС х 9 BGN


Пакет

​​АСС+
АСС+

Цената се формира по формулата:

Месечен Абонамент = (АСС) + 1/2 х (РЗ)

където:

(АСС) е Цена на Пакет СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

(РЗ) е Цена на Пакет РАБОТНА ЗАПЛАТА

bottom of page