top of page
_0194885.jpg

НА ФОКУС

# АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛРИЯ ЗА ВАС В 2022

КОМЕНТАР/ПРЕДЛОЖЕНИЕ в срока на обществено обсъждане по BG-RRP-3.005 

Процедура "Решения в областта на ИТК и киберсигурността на МСП"

От 31.8.2022 до 30.9.20222 е обявено обществено обсъждане на процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

bottom of page