top of page

2023

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
по ЕСИФ, МВУ и национални програми

ЗА БИЗНЕСА

Подкрепа за българските предприятия 

Подкрепа за хората с увреждания, 

уязвими групи ....

Подкрепа за нестопански организации, сдружения, социални предприятия ....

Подкрепа за българската култура и изкуство

 

arrow&v
arrow&v
BG05SFPR002-2.005

BG05SFPR002-2.005 - „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

Указания и примери за бенефициенти и крайни получатели на безвъзмездна подкрепа, както и практически насоки за техните счетоводители за избягване на често срещани грешки в изпълнение на одобрени проектни предложения

Започнете разговора
Бъдете първите, които ще публикуват в тази категория.
bottom of page