top of page

2024

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
по ЕСИФ, МВУ и национални програми

ЗА БИЗНЕСА

Подкрепа за българските предприятия 

Подкрепа за хората с увреждания, 

уязвими групи ....

Подкрепа за нестопански организации, сдружения, социални предприятия ....

Подкрепа за българската култура и изкуство

 

BG16RFPR001-1.004

BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

BG-RRP-4.033

BG-RRP-4.033 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2)

BG-RRP-4.032

BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1)

BG-RRP-11.014

BG-RRP-11.014 - Схема с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"

BG-999-ASP-01

Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“

ОТЧИТАНЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 

Указания и примери за бенефициенти и крайни получатели на безвъзмездна подкрепа, както и практически насоки за техните счетоводители за избягване на често срещани грешки в изпълнение на одобрени проектни предложения

Започнете разговора
Бъдете първите, които ще публикуват в тази категория.
bottom of page