top of page
Модул СПРАВКИ,
включва богата гама справочна информация, каталози и платени услуги

За прецизно и точно определяне на съответствие с изискванията  по процедури за подкрепа се свържете с нас...

# СПРАВКИ
Избери своята справка, услуга

Andolito

Патена

ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Andolito

Безплатна

ИСИС 2021-2027

Andolito

Безплатна

Регионализация по ИСИС 2021-2027

Andolito

Патена

ГОТОВ ПРОЕКТ-ПИИ И СЪПОРТ в CyberDays 2022, без комисионни

Andolito

Платена

Изготвяне на Декларация МСП за 24 часа

Andolito

Безплатна

Стандартна таблица за единица разход по КИД-2008 на РЧР

Andolito

Безплатна

Моето седелище/място попада ли в СЕЛСКИ РАЙОН?

Andolito

Патена

ГОТОВ ПРОЕКТ И СЪПОРТ в HotDays, без комисионни

Andolito

Платена

Изготвяне на Декларация "de minimis" за 24 часа

# ПРОВЕРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКА
Необходим Ви е номера на поръчката

Статус на ПОРЪЧКА 

Поръчка №
Заявена на
Сратус

Търсената поръчка може да се намира в един от шестте статуса, както следва:

ПРИЕТА

статус

Поръчката е приета за обработка. ОЧАКВА СЕ да извършите плащане по посочената от нас банкова сметка, при посочените условия.

ВЪПРОС

статус

Изпратен въпрос на посочената от Вас електронна за допънително разяснение, ако е приложимо и изрично  посочено в описание на услугата. 

АНУЛИРАНА

статус

Поръчката е анулирана от заявителя и няма да бъде изпълнявана.

ПРИКЛЮЧЕНА

статус

Резултатът от изпълнение на услугата е изпратен на посочен от Вас електронен адрес.

АКТИВНА

статус

Поръчката е в процес на изпълнение и в срока ще получите на електронна поща, резултат от изпълнение на заявената услуга.

СЛУЖЕБНО АНУЛИРАНА

статус

Служебно се анулират поръчки, за които не е постъпило повече от 3/три/ месеца плащане по заявена услуга. 

bottom of page