top of page

Модул СПРАВКИ

Reading the Newspaper

ПОЛУЧАВАТЕ

ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ

Платена услуга

НА ЦЕНА

50 лева

със срок за изпълнение:

до 3/три/ работни дни

С тази услуга получавате:

  • ​ще получите на посочен от Вас електронен адрес Справка < ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ>, съгласувана с Критериите и методология за оценка за допустимост по избрана от Вас активна прцедура за безвъзмездна подкрепа;

  • Справка <ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ>  ще бъде изготвена на база публикувани публични данни за дружеството по посочено ЕИК;

  • Спраката ще е в pdf формат и ще бъде изпратена като прикачен файлв електронно съобщение, изпратено от посочени наши адреси;

Заявление за услуга 
ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ 
на кандидат по процедури на ЕС

Полето е препоръчително, в случай на възникнал въпрос при изпълнение и ще е за връзка с Вас

Предмет на услугата: ОЦЕНКА ЗА ДОПУСТИМОСТ по процедура на ЕС  за кандидат/краен получател с ЕИК, посочено в едноименно поле по долу.

Декларирам, че:

ВНИМАНИЕ Можете да анулирате заявена от вас поръчка до получаване на електронното съобщение с ГОТОВА СПРАВКА.

1

РАЗПИСКА НА ПОРЪЧКА 

New Order-04
bottom of page