top of page

Модул СПРАВОЧНИК

Помощ "de minimis" е подкрепа до 200 000 EUR за три поредни години за едно и също предприятие

ИЗГОТВЯНЕ НА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

Платена услуга

ЦЕНА

100 лева

със срок за изпълнение:

1/един/ работен ден

Помощ "de minimis" е/са безвъзмездна подкрепа в режим "минимална помощ" с таван от 200 000 EUR, която едно и също предприятие (съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева), в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна година).

В случай, че се нуждаете от ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ и се затруднявате с нейното изготвяне Ви предлагаме да се възползвате от наша платена услуга, при следните условия и последователност от стъпки:

01

Попълвате и ни изпращате Заявление за изготвяне на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ по долу на тази страница.

02

Заплащате заявена услуга по банков път на посочен IBAN, който ще е вписан в Проформа фактура, приложена в електронно съобщение за потвърждение на получено и входирано от нас Заявление за изготвяне на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ.

03

За 1/един/ работен ден от заверка на наша сметка в обслужващата ни банка на посочен от Вас електронен адрес ще получите попълнена и готова за подпис ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ във pdf формат, по образец на посочена от вас процедура за безвъзмездна подкрепа

Заявление за услуга 
ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

Полето не е задължително, но в случай на възникнал въпрос при изпълнение, ще е за връзка с Вас

Предмет на услугата: "ИЗГОТВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ" за кандидат/краен получател на помощ в режим "de minimis" с ЕИК, посочено в едноименно поле по долу.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ, ми е необходима да послужи за кандидатстване пред:

arrow&v
arrow&v