top of page

Модул СПРАВОЧНИК

Помощ "de minimis" е подкрепа до 200 000 EUR за три поредни години за едно и също предприятие

ИЗГОТВЯНЕ НА

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ

Платена услуга

ЦЕНА

100 лева

със срок за изпълнение:

1/един/ работен ден

Помощ "de minimis" е/са безвъзмездна подкрепа в режим "минимална помощ" с таван от 200 000 EUR, която едно и също предприятие (съответно левовата равностойност на 100 000 евро (195 583 лева), в случай на едно и също предприятие, което осъществява автомобилни товарни превози за чужда сметка) за период от три бюджетни години (две предходни плюс текущата бюджетна година).

В случай, че се нуждаете от ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНА ПОМОЩ и се затруднявате с нейното изготвяне Ви предлагаме да се възползвате от наша платена услуга, при следните условия и последователност от стъпки: