top of page

Модул СПРАВОЧНИК

2023

КАЛЕНДАР на подкрепа по програми на ЕСИФ 2021-2027 , ПВУ и Национално финансиране

За консултация се свържете с нас...
ЗАПАЗИ СИ ЧАС

BG-RRP-.jpg

ПВУ в Първите 6 месеца на 2023г

План за възстановяване и устойчивост

1. Процедура "Високи постижения" с бюджет 118,56 млн. лв. през Януари 2023 г.

2. Процедура "ВЕИ в предприятията" с бюджет 200 млн. лв. през Февруари 2023 г.

3. Процедура "Кръгова икономика" с бюджет 180  млн. лв. през Март 2023 г.

4. Процедура "Индустриални зони" с бюджет 212,5  млн. лв. през Март 2023 г.

logo-bg-center.jpg

ПКИП 2021-2027 

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“

1. Процедура "Разработване на иновации в МСП" с бюджет 127 млн. лв., активна Март-Септември 2023 г.

    Размер на помощта за индивидуален проект 50 000-500 000 лева, Максимален Интензитет на БФП: 60%

2. Процедура "Подобряване на производствения капацитет на МСП, семейни фирми, компании от творческите индустрии и занаятите" с бюджет 117,5 млн. лв. активна Септември -Ноември 2023 г.

    Размер на помощта за индивидуален проект 50 000-150 000 лева, Максимален Интензитет на БФП: 50%

3. Процедура "Внедряване на иновации в МСП" с бюджет 293,37 млн. лв. активна Април -Юли 2023 г.

    Размер на помощта за индивидуален проект 50 000-700 000 лева, Максимален Интензитет на БФП: 45%

bottom of page