Национален фонд „Култура“ подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

 

​ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КУЛТУРАТА

2021

1147033_564711503617477_1862245486_o.png

I

ДЕБЮТИ,  I-ви кръг

 от 28.02.2021г до 28.04.2021г

 

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Допустими кандидати: Всички

 

I

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 от 17.02.2020г до 8.06.2020г

 

Програмата се осъществява в модулите "Съхранение и популяризиране на културно наследство" и "Културни индустрии и културен туризъм". Цели разработването на средства за подобрен достъп до културно наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание, чрез културен туризъм и въвеждане на устойчиви модели за културни индустрии на местно ниво. 

Допустими кандидати: Юридически лица

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ 

 от 17.03.2021г до 29.03.2021г

I

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАТОРИ 

 от 23.02.2021г до 22.04.2021г

I

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ УЧАСТНИЦИ

 от 23.02.2021г до 22.04.2021г