1147033_564711503617477_1862245486_o.png

​ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КУЛТУРАТА, 2020

 

Национален фонд „Култура“ подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

 

COVID-19

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ 

Трета сесия от 1.06.2020г до 12.06.2020г

 

Общ размер на средствата по Програмата  са 2 500 000лева, предназначени за  Българските творци и артисти, осъществяващи дейността си като свободни професии в областта на културата и изкуствата, ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа от Национален фонд "Култура", ако не кандидатстват и не получават безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание, предвидено в нормативен акт във връзка с епидемията от COVID-19.

Допустими кандидати: Физически лица,

  • самоосигуряващи се, включително самонаети, работили през 2019г на граждански и авторски договори, упражняващи свободна професия - в областта на културата и изкуствата, чиято дейност е пряко свързана с публично представяне на културен продукт;

  • средномесечен осигурителен доход за 2019г. до 1 000 лв;

  • кандидатите да не са получили безлихвен кредит или друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19;

Творческа стипендия за едно лице: 720 лв. месечно за срок от 3 месеца.

Изп.директор на НФК сключва договор с класираните кандидати за предоставяне на финансовото подпомагане в двуседмичен срок от съобщаването на резултата.

 

Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг творци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти, които да се реализират след отмяна на извънредното положение.

II

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 от 17.02.2020г до 8.06.2020г

 

Програмата се осъществява в модулите "Съхранение и популяризиране на културно наследство" и "Културни индустрии и културен туризъм". Цели разработването на средства за подобрен достъп до културно наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание, чрез културен туризъм и въвеждане на устойчиви модели за културни индустрии на местно ниво. 

Допустими кандидати: Юридически лица

Поради възникналите извънредни обстоятелства, програмата временно преустановява приема на кандидатури. В началото на месец май ще бъдат публикувани новите срокове и параметри за кандидатстване.

За Ваше улеснение публикуваме налични Условия по процедурата раздел Културно наследство към 23.04.2020г

 

III

ДЕБЮТИ,  I-ви кръг

 от 17.02.2020г до 11.06.2020г

 

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Допустими кандидати: Всички

Поради възникналите извънредни обстоятелства, програмата временно преустановява приема на кандидатури. В началото на месец май ще бъдат публикувани новите срокове и параметри за кандидатстване.

За Ваше улеснение публикуваме налични Условия по процедурата за раздел Дигитални изкуства към 23.04.2020г

 

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605