top of page

2023

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
по ЕСИФ, МВУ и национални програми

Подкрепа за хората с увреждания, 

уязвими групи ....

Подкрепа за нестопански организации, сдружения, социални предприятия ....

ЗА КУЛТУРАТА

Подкрепа за българските предприятия 

НФК

 

Национален фонд „Култура“ подкрепя на национално ниво създаването, развитието и разпространението на българската култура и изкуство в страната и чужбина.

 

​ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА КУЛТУРАТА

ДЕБЮТИ

Програмата подкрепя първите стъпки в професионалната реализация на български артисти до 35 годишна възраст. Финансира разходи за подготовката, реализацията и разпространението на проекти от направленията литература, музика, визуални и дигитални изкуства, екранни и сценични изкуства. Конкурсът се провежда в два кръга.

Допустими кандидати: Всички

ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ 

.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Програмата се осъществява в модулите "Съхранение и популяризиране на културно наследство" и "Културни индустрии и културен туризъм". Цели разработването на средства за подобрен достъп до културно наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание, чрез културен туризъм и въвеждане на устойчиви модели за културни индустрии на местно ниво. 

Допустими кандидати: Юридически лица

ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

ОРГАНИЗАТОРИ, УЧАСТНИЦИ

# АКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ
Можете да кандидатствате сега

BG-RRP-1.jpg
BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Предстояща

BG-RRP-1.jpg
BG-RRP-11.014 - Схема с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС"

Активна

bottom of page