ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ПОДКРЕПА, ПОД ФОРМАТА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ 

 

Изпълнението на проекти по договори за безвъзмездна финансова подкрепа, включва изпълнение и отчитане на дейности от бенефиентите и/или техни изпълнители, ако е допустимо,  при спазване на ЗУСЕСИФ, ПМС160/2016, Единен наръчник и ред други нормативни документи, в срока на изпълнение на доовори до подаване финални отчети. Оригиналните документи по проекта следва да се съхраняват в отделна папка: ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ. 

Изберете процедурарата, по която ще се отчитате :

Изпълни проект
ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ ......

ДОСИЕ ПО ПРОЕКТ:

1.

Етикет (номер и наименование на проекта)

2.

Опис на разходооправдателни документите и приложения към тях

3.

Технически и финаосв отчет и приложения

4.

Кореспонденция и проверки от УО

5.

Визуализация на проекта, съгласно  Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ, които можете да изтеглите:

Указание на МФ № УК-01/2021

1.

Счетоводен стандарт СС-20 

2.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© 202122Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605