top of page

Модул СПРАВОЧНИК

Running with Shopping Bags
Cyber days 2022
Заяви Първата услуга 
за кандидатстване с ГОТОВ ПРОЕКТ, БЕЗ попълване на формуляри, БЕЗ комисионни,
БЕЗ консултанти 
МОЖЕШ СЕГА И ДО

ПОЛУЧАВАТЕ

ГОТОВ ПРОЕКТ-ПИИ И СЪПОРТ в CyberDays 2022, без комисионни

Платена услуга

НА ЦЕНА

500 лева

със срок за изпълнение:

1/един/ работен ден

С тази услуга получавате:

  • ГОТОВ ПРОЕКТ-ПИИ,  БЕЗ досадно попълватне формуляри, таблици, бланки,... БЕЗ консултанти, БЕЗ обвързващи договори, БЕЗ ангажименти и БЕЗ КОМИСИОННИ.

ПИИ е съкращение на ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” е с максимален размер на бюджета  от 20 000 лева, подава се електронно в ИСУН2020 до 16:30 часа на 19.12.2022г.

  • ПЪЛЕН СЪПОРТ ДО ВХОДИРАНЕ НА ПИИ в ИСУН2020(, ако Ви се наложи).

 

Необходимо е да имате:

  • профил в ИСУН2020 /Ако нямате ще си създадете по указание, което ще Ви изпратим/;

  • валиден Квалифициран електронен подпис /съкр. КЕП/ на представляващ на предприятието-кандидат. Достатъчен е персонален КЕП, НЕ се изисква фирмен/професионален КЕП при подаване на ПИИ.

След подаване на ПИИ, получавате входящ номер от ИСУН2020, под който ще бъдете класирани и откриваеми в Списъците на ОПИК.

Заявление за услуга 
ГОТОВ ПРОЕКТ- ПИИ И СЪПОРТ
по BG-RRP-3.005- "ИКТ решения и киберсигурност в МСП"

Полето не е задължително, но в случай на възникнал въпрос при изпълнение, ще е за връзка с Вас

Предмет на услугата: "ГОТОВ ПРОЕКТ -ПИИ И СЪПОРТ в BlackFriday 2022, без комисионни" за кандидат/краен получател на помощ в режим "de minimis" с ЕИК, посочено в едноименно поле по долу.

ПИИ, ми е необходим да послужи за кандидатстване пред:

Можете да заявите ПИИ, в един от два варианта:

Вариант I, включва изпълнение на три дейности от Група I, както следва:

  • Дейност 1: Създаване на онлайн магазин.                          На Пределна цена, без ДДС: 10 700 лв. 

  • Дейност 3: Създаване на корпоративен уебсайт               На Пределна цена, без ДДС:   8 000 лв.

  • Дейност 5: Маркетинг в социални медии, PPC реклама    На Пределна цена, без ДДС:  1 300 лв.  за 1/един/ месец 

ПИИ ще е със срок на изпълнение 12 месеца. Всяка една от дейностите  -Дейност 1,  Дейност 3 и Дейност 5 ще бъде изпълнена в минимални характеристики/функционалности, заложени като изискване по процедурата.

ВНИМАНИЕ В изискванията на Дейност 1 и Дейност 3 е заложен елемент -Регистрация на собствен домейн, в тази връзка при избор на Вариант I ще трябва да попълните поле <НОВ ДОМЕЙН>.

Полето е задължително, при избор на Вариант I

Декларирам, че:

ВНИМАНИЕ Можете да анулирате заявена от вас поръчка до получаване на електронното съобщение с ГОТОВ ПРОЕКТ.

0

РАЗПИСКА НА ПОРЪЧКА 

Полезна информация

# ВИДЕО РЪКОВОДСТВО
Как да подам проект в ИСУН2020?

# ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ,
включени в Услугата

  • Дейност 1: Създаване на онлайн магазин.   ( Пределна цена, без ДДС: 10 700 лв.

Мин. изисквания: • Система за управление на съдържание и продукти, която позволява организацията самостоятелно да извършва промени;• Наличие на функционалност за продуктови филтри;• Наличие на функционалност за свързани продукти;• Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов);• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;• Регистриран собствен домейн;• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);• Интегрирана система за електронни плащания (като например плащания с банкови карти и/или други);• Имплементирани инструменти за анализ на поведението на потребителите;• Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

  • Дейност 3: Създаване на корпоративен уебсайт .   ( Пределна цена, без ДДС: 8 000 лв.

Мин. изисквания:• Система за управление на съдържанието, позволяваща организацията самостоятелно да извършва промени;• Разработена интегрирана политика за поверителност на личните данни, включително политика за бисквитки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (GDPR);• Спазване на изискванията за информационна сигурност, извършена проверка за SQL injection, използване на криптиране на HTTPS (например TLS 1. 2 или по-нов);• Възможност за многоезичност – минимум 2 езика;• Чат бот / Чат система за комуникация с клиенти;• Адаптивен (responsive) дизайн, поддържащ различни размери на екраните на посетителите;• Регистриран собствен домейн;• Имплементирани инструменти за анализ на посетителите;• Изработени минимум следните вътрешни страници или секции - oписание на дейността на предприятието; описание на продуктовото портфолио; контакти;• Изградено базово SEO (Search Engine Optimization) - минимум SEF URLs, Breadcrumps и мета данни за всяка страница.

  • Дейност 5: Маркетинг в социални медии (social media marketing), включително управление на PPC (pay-per-click) реклама.   ( Пределна цена, без ДДС: 1 300 лв.  на месец) 

Мин. изисквания: • Изготвяне на стратегия за развитие на избраните маркетинг канали, включваща основни цели и ключови показатели за изпълнение и на тази база:- Изготвяне на план-график за публикуване на съдържание в избраните маркетинг канали;- Създаване на текстово съдържание (content) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата - рекламни послания, постове за социални мрежи, блог постове и др. - Създаване на визуално съдържание (creative) за реклама и за публикуване в профилите на кандидата - банери, обработка на продуктови снимки, видео формати и др.- Създаване и настройване на рекламните акаунти и свързването им с необходимите системи за анализ на целите и показателите;- Създаване и управление на рекламни кампании в социалните мрежи и/или търсачките;- Създаване на ретаргетинг/ремаркетинг кампании в социалните мрежи и/или търсачките;- Анализ и оптимизиране на рекламните кампании в социалните мрежи и/или търсачките.

New Order-04
bottom of page