top of page
Newspapers

АРХИВ НОВИНИ

3 февруари 2023 г.

Оценка на BG-RRP-3.005-ИКТ и киберсигурност

BG-RRP-1.jpg
В Инфо ден, през Септември 2022г, Илияна Илиева даде недвусмислено ОБЕЩАНИЕ за срока на приключване на оценка и класиране по BG-RRP-3.005-“ИКТ и киберсигурност”. Мога да ви припомня -от устата на дружинната излезе въздишко-обещанието “КРАЯТ на Януари 2023”, но Г.Милев го е казал “Септември ще бъде Май”🥳. Крайната дата за подаване на проекти/ПИИ/ е 19.12.2022г, до 3.2.2023г има точно 30 работни дни или 240 работни часа на 1/един/ служител, при стандартна 8-часова продължителност на р.ден. Общата численост на ГД "ЕФК", е 278 щатни бройки, или за цитирания период 66720 часа са "изработени" ГД "ЕФК". Броя на попадени ПИИ са 7689, като в ПИИ има 1/една/ Декларация и 1/една/екселска таблица с макрос, който позволява чекване на едно или няколко полета. Ако се разглежда по 1/един/ подаден проект дневно от ГД ЕФК са нужни 61512 часа. И така равносметката: Ако ГД ЕФК подпирайки бюрата, бяха разглеждали по един проект дневно вече трябваше да са приключили, публикували Списъците и забравили за това "колко са натоварени". И така обобщението: БЕЗХАБЕРИЕ С ПУБЛИЧНИ СРЕДСТВА И ЛИПСА НА КОНТРОЛ

2 февруари 2023 г.

BG-RRP-3.008 - Кръгова икономика в предприятията

BG-RRP-1.jpg
Обявена на обществено обсъждане е BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията. Очаквайте на страницата ни КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ и условия!

1 февруари 2023 г.

Процедура BG-RRP-4.021-ЕЕ на нежилищни сгради

BG-RRP-1.jpg
Активна е BG-RRP-4.021-„Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в производството, търговията и услугите” на МРРБ до 15.6.2023г. Условия и КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ са обновени. Възползвайте се!

25 януари 2023 г.

Процедури за подкрепа на хората с увреждания

BG-RRP-1.jpg
Дес 25.1.2023г , АХУ обявява своите първи сесии за подкрепа на хората с увреждания. В следващите два дни ще бъдат публикувани на сайта ни

20 януари 2023 г.

КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ по "ВЕИ в предприятията"

BG-RRP-1.jpg
Направена е малка промяна в калкулатор на точки по BG-RRP-3.006-"ВЕИ в предприятията", която ще улесни работата Ви и ще съкати процеса на точкуване.

30 декември 2022 г.

BG-RRP-3.004-Технологична модернизация

BG-RRP-1.jpg
В Списъци на одобрените кандидати по процедурата са включени 953 предприятия, които могат да се възползват от подкрепа.
bottom of page