top of page
Newspapers

АРХИВ НОВИНИ

17 юни 2024 г.

ИНФО Дни по BG16RFPR001-1.004

BG-RRP-1.jpg
ИНФО КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.004 „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ” ПО ПКИП е стартирана със следния график: - Благоевград – 25 юни 2024 г., (вторник), в зала „22 септември“ в сградата на община Благоевград, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.); - Монтана – 27 юни 2024 г., (четвъртък), в залата на Областна администрация - Монтана, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.); - Габрово – 08 юли 2024 г., (понеделник), в Ритуална зала в сградата на община Габрово, от 11.30 до 13.30 часа (регистрация: 11.00 - 11.30 ч.); - Търговище – 09 юли 2024 г., (вторник), в зала 74 в сградата на община Търговище, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.); - Пловдив – 16 юли 2024 г., (вторник), Голяма конферентна зала в сградата на ДК„Борис Христов“, от 11.00 до 13.00 часа (регистрация: 10.30 - 11.00 ч.); - Хасково - 17 юли 2024 г., (сряда), в зала „Хасково“, в сградата на община Хасково, от 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 09.30 - 10.00 ч.);

3 април 2024 г.

До кандидатите по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

BG-RRP-1.jpg
УO на Програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува резултати от Етап 1-АСД по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Списъка на отхвърлени 263 кандидати можете да изтеглите от https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=yU5wRFnpqk66KZidd19Q6A%3D%3D&resultType=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D

12 февруари 2024 г.

Съобщение до кандидатите по BG05SFPR002-1.004-Адаптирана работна среда

BG-RRP-1.jpg
Изпратено е съобщение до всеки кандидат, с което Ви информират за промяна на "de minimis" от 200 000 на 300 000 EUR и предстояща промяна на Декларацията, приложена към Формуляр за кандидатстване. На този етап не се изисква отговор.

6 февруари 2024 г.

Съобщения в СУНИ до превозвачите

BG-RRP-1.jpg
Съобщения в СУНИ до превозвачите, получатели на помощи по BG-000695388-2021-01 са изпратени от МТС на 6.2.2024г. То е информативно и не изисква отговор е официалната позиция от служител, отговорник от МТС за случващото се. Според същата МТС имали право да си наемат външна фирма одитор, при все че за мен това си е чиста НЕРЕДНОСТ. Моята препоръка към всички е да използвате единствено комуникация в СУНИ, ако сте решили и да изисквате от тях официални съобщения да бъдат получавани единствено в платформата!!!

1 февруари 2024 г.

Обновен КАЛКУЛАТОР за процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“.

BG-RRP-1.jpg
Изключително лесно можете да определите целева група с изчислен бюджет по проекта и точкуване за по-малко от 2 минути

1 февруари 2024 г.

Удължаване на краен срок за кандидатстване

BG-RRP-1.jpg
Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава до 21 март 2024 г. срока за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.012 „Устойчива заетост за хора в неравностойно положение“. По проектите ще бъде осигурена субсидирана заетост, чиято продължителност за хората в неравностойно положение е за период до 12 месеца, а за хората с трайни увреждания - до 24 месеца. След приключване на проекта, работодателят следва да запази заетостта най-малко на половината нови служители в неравностойно положение за период от 50% от периода на субсидираната заетост. За хората с трайни увреждания този период следва да бъде най-малко 3 месеца. По проектите е допустимо менторството на работното място за период до 6 месеца, ако новопостъпилият служител има нужда от това. Допустимо е осигуряването на транспорт от и до работното място, ако участникът в проекта работи в населено място, което е различно от местоживеенето му. Работодателите имат възможност да адаптират работното място за новонаетите служители с трайни увреждания. Строително-монтажни дейности, оборудване и обзавеждане са допустими дейности по проекта, ако работодателят не разполага с подходящи условия за работа за служителя с трайни увреждания.
bottom of page