Андолито Консулт България ЕООД

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

ЗА АНДОЛИТО Консулт България ЕООД

ЗА Управителя:

инж. Светла Андонова

Andolito Consult BG Ltd. е основано през 2012г. като специализирано предприятие, което подпомага своите клиенти в превъплъщението на бизнес идеите им в реални дела чрез предлаганите от дружеството консултантски услуги в етапите на избор на схема за инвестиционно финансиране чрез предпроектен подбор на активни процедури за финансиране от Структурните фондове на ЕС чрез ОП 2014-2020, Национални и/или други донорски или кредитни програми, през изготвяне на проектно предложение, бизнес план, стратегия за развитие, административно и/или финансово управление на одобрен проект до неговото успешно финализиране.

 

 

Компанията започва своята стопанска дейност с договор за БФП и има личен опит за етапите на кандидатстване, усвояване и успешна реализация на проекти.

Управителят от своя страна има над 15 години натрупан професионален опит във финансовата сфера с работата си в три банкови клона през най-динамичния период на прехода на България, като е преминал през процедури по разкриване на офиси/клонове, фалит на банка, деноминация, продажба и обединяване на финансови институции. Познава добре схемите на финансиране, инвестиране в разширяване и развитие на бизнес структурите и трудностите в тяхното развитие.

 

 

Само за 2013г. Андолито Консулт БГ ЕООД е изготвило и подало 15 проектни предложения на свои клиенти и всички те са получили одобрение през 2014 година.14/четиринадесет/ клиента в периода 2013-2014 са сключили Договори за БФП (Безвъзмездна Финасова Помощ) и са в изпълнили/финализирали успешно своите проекти, администрирани от служителите на АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД.

Към 2018г. в дружеството са разработени над 60 проектни предложения, от които само 5 са отхвълените проекти на етап оценка. Всички останали проекта са класиранев Списък за финансиране и/или в резервни списъци.

ЗА Екипа:

В дружеството работят високо квалифицирани специалисти с не по-малко от едно висше образование, степен МА, и са с утвърдена професионална реализация. Едното от образованията им е задължително в областта на инженерните науки и/или областта на финасовото и/или стопанско  управление.

 

През 2015 год. поетапно в екипа са включени утвърдени специалисти в областта кредитното финансиране с над 10 /десет/ годишен стаж в банковия сектор.

 

Най-голямото ни конкуретно предимство е изключителната ни техническа грамотност, възможността да използваме ефективно новите технологии и приложен софтуер, както и да боравим точно и защитено с предлаганите удостоверителни вериги, електронните съобщения, комуникации и електронното подаване на проектни предложения, пакети по авансови/междинни и финални искания за плащания, подписани с КЕП/ квалифициран електронен подпис/.

инж. Мая Андонова

Гергана Зашева

 

Снежана Ямалиева

 

Професионален опит:

2012 год.-       АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД 2008

2008 - 2011 год.   НОИ,Машиноекспорт АД, БИИМ ООД     

2005 - 2008 год.   Прокредитбанк (Б-я) АД 

1999 - 2005 год.   Юнионбанк АД 

1995 - 1999 год.   ТСБанк АД​​

 

Образования и квалификация:
Икономист, МА(Магистър)
Инженер по електроника, МА

Редовен Асистент по информатика