top of page

ПЛАНОВЕ & ЦЕНИ

Insurance Agent

ПЛАНОВЕ & ЦЕНИ 

Направете своя избор и станете част от нас! 

Нашите клиенти имат специална преференция
 
<Free план+> 
до 31.12.2023г, от датата на заявяване.

Всеки, регистриран потребител на сайта, има право на 3/три/ безплатни изчисления с всеки наш калкулатор на точки, след което може да използва продукта с избран платен план.

ПЛАНОВЕ & ЦЕНИ 

КАЛКУЛАТОРИ НА ТОЧКИ

Предлагаме Ви три платени плана, които се различават единствено по броя изчисления, които можете да извършите с всеки КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ.

При достикане на лимитиран брой точки във Вашия платен план за даден КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ неговия бутон <Изчисли> няма да е достъпен, но всички останали КАЛКУЛАТОРИ НА ТОЧКИ, за които не сте достигнали лимита по плана ще бъдат достъпни за ползване. 

Всеки тарифен план може да бъде заявяван и използван еднократно. За да разрешите отново изчисленията с КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ, за който е достигнат лимита ще трябва да заявите и да закупите следващ тарифен план.

 

За пример:

Потребител сте на <Ten план> . Достигнали  сте общо 13 броя изчисления/3 безплатни+10 платени/ с КАЛКУЛАТОР НА ТОЧКИ по процедура BG-RRP-3.006-"ВЕИ и батерии в предприятията" и ще Ви бъде ограничено изчисления с този калкулатор , до актуализация на плана до <Pro план> или <VIP план>,  но всички останали КАЛКУЛАТОРИ НА ТОЧКИ, за които не сте достигнали лимита си ще бъдат достъпни за ползване. 

Как да заявите избран платен план?

01

Изпращате ни попълнено Заявление за платен план КАЛКУЛАТОРИ НА ТОЧКИ

Данните в заявлението са ни нужни за фактурата, която ще Ви изпратим, след заплащане на плана.

02

Заплащате заявен план по банков път на посочен IBAN, който ще е вписан в генерираната разписка на поръчка, след Заявяване на платен план.

03

До 24 часа от заверка на наша сметка в обслужващата ни банка  планът ще бъде активиран за ползване от Вас.

На посочен от Вас e-mail ще получите фактура за закупения продукт.

Всеки план можете да позвате еднократно, след което имате възможност да го обновите за следващ по-висок план. Безплатен <Free план> не се заявява, този план е автоматично разрешен в калкукаторите. Можете да заявявате единствено платени планове.

Ако сте потребител на <Ten план>. Искате да зявите отново <Ten план> е недопустимо, но можете да заятите <Pro план> или <VIP план>.

Забраната за изчисление с даден калкулатор, не се пренася автоматично на всички останали калкулатори, така че всички останали калкулатори ще можете да ги ползвате до изчерпване на лимита по плана! 

Заявление за платен план
КАЛКУЛАТОРИ НА ТОЧКИ

Полето НЕ е задължително, но в случай на възникнал въпрос, ще се свържем с Вас

Попълнете полето, ако желаете фактура на фирма с ЕИК

Предмет на услугата: Платен план КАЛКУЛАТОРИ НА ТОЧКИ, по потребителски профил :

...

URname

...

UId

Декларирам, че:

ВНИМАНИЕ Заявения план се активира след заплащане на поръчката по посочена банкова сметка в разписката на поръчката.

Попълнени данни в полета <ЗАЯВИТЕЛ>,  <ЕИК> и <Електронна поща> ще бъдат използвани за издаване на Фактура и изпращането й до Вас, след получаване на плащане на поръчката. Полета със * са задължителни за въвеждане.

0

РАЗПИСКА НА ПОРЪЧКА 

New Order-Calc
bottom of page