top of page

!!! Производство и съхраненение на електроенергия от възобновяеми източници с две активни схеми  BG-RRP-4.033  и BG-RRP-4.032 

МОДУЛ КАЛКУЛАТОРИ

Отговори на въпросите: Колко точки ще получа? 

Допустим  кандидат ли съм? 

Пресметнете сами точките си , когато поискате, без консултанти. Ще Ви отнеме не повече от 2 минути. Избитрете схема и точкувайте!!! 

МОДУЛ СПРАВКИ

Богата гама от справки за проверка на единна ставка на  възнагражденията, тематични области, селски райони и ...

МОДУЛ ПОМОЩИ, ЕВРО ПРОЦЕДУРИ

Представяне на активни за кандидатстване , предстоящи, в етап обществено обсъждане и/или оценка схеми/процедури за подкрепа, както и отчитане на одобрени проекти и договори за финансиране. 

 Процедури, които Ви препоръчваме

# НА ФОКУС

BG-999-ASP-01

Aктивна за кандидатстване

Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“

BG00-AHU-SSD-1-2024

Aктивна за кандидатстване

BG00-AHU-SSD-1-2024 -Самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания, помощ 30 000 лв.

BG-RRP-4.032

Aктивна за кандидатстване

BG-RRP-4.032 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност от 200 kW до 2 MW" (Покана 1)

BG-RRP-4.033

Aктивна за кандидатстване

BG-RRP-4.033 - "Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия с инсталирана мощност над 200 kW" (Покана 2)

BG16RFPR001-1.004

Очаквайте

BG16RFPR001-1.004 - Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

# АКТУАЛНИ НОВИНИ

3 април 2024 г.

До кандидатите по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“

УO на Програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува резултати от Етап 1-АСД по процедура BG05SFPR002-1.004 „Адаптирана работна среда“. Списъка на отхвърлени 263 кандидати можете да изтеглите от https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/EvalSessionResult/Show?resultId=yU5wRFnpqk66KZidd19Q6A%3D%3D&resultType=R9Isezxt5VnPzwMRNSZTxQ%3D%3D

12 февруари 2024 г.

Съобщение до кандидатите по BG05SFPR002-1.004-Адаптирана работна среда

Изпратено е съобщение до всеки кандидат, с което Ви информират за промяна на "de minimis" от 200 000 на 300 000 EUR и предстояща промяна на Декларацията, приложена към Формуляр за кандидатстване. На този етап не се изисква отговор.

6 февруари 2024 г.

Съобщения в СУНИ до превозвачите

Съобщения в СУНИ до превозвачите, получатели на помощи по BG-000695388-2021-01 са изпратени от МТС на 6.2.2024г. То е информативно и не изисква отговор е официалната позиция от служител, отговорник от МТС за случващото се. Според същата МТС имали право да си наемат външна фирма одитор, при все че за мен това си е чиста НЕРЕДНОСТ. Моята препоръка към всички е да използвате единствено комуникация в СУНИ, ако сте решили и да изисквате от тях официални съобщения да бъдат получавани единствено в платформата!!!
Computer Keyboard_edited.jpg

 МОДУЛ КАЛКУЛАТОРИ

САМО ПРИ НАС

За всяка процедура, можете по всяко време да проверите с нашите КАЛКУЛАТОРИ:

► колко точки ще получа

► допустим кандидат ли съм

​► какъв размер на подкрепа да заявя, тъй че да получа мах точки 

 

Необходимо е да нанесете финансовите си данни и да написнете бутон за изчисление

AC-11-1.jpg

 МОДУЛ СПРАВКИ

САМО ПРИ НАС

Безплатни и платени справки, които ще Ви са от помощ при плануване и/или изгорвяне на проектни предложения. Бързо и лесно можете да проверявате:

► попадам ли в селски район

 кои са тематичните области на ПКИП 2021-2027

 каква е единната ставка по стандартна таблица за единица разход по РЧР 2021-2027

...

АНДОЛИТО

Безплатна

Стандартна таблица за единица разход по КИД-2008 на РЧР

АНДОЛИТО

Безплатна

Моето седелище/място попада ли в СЕЛСКИ РАЙОН?

АНДОЛИТО

Безплатна

Регионализация по ИСИС 2021-2027

Untitled-1.png
Point Art BG
Работно време:
Понеделник  - Петък:   от 10:30  до 18:30 h
Събота:    от  10:30 до 17:0
0 h
Неделя: почивен ден


и/или
24часа/7дни на
bottom of page