top of page

BG-RRP-3.008 - Кръгова икономика за предприятията, новата технологична модернизация. Препоръчваме Ви я!

15 март 2023 г.

Един месец след активиране на BG-RRP-3.006-ВЕИ с батерии в предприятията

Един месец след активиране на процедура BG-RRP-3.006 - "Изграждане на нови ВЕИ в комбинация с батерии в предприятията" по процедурата е подаден 1 проект на обща стойност от 334 346 лева. От Пловдив на 21.3.2023г страртират Инфо дни по процедурата.

8 март 2023 г.

Процедура BG-RRP-4.021-ЕЕ на нежилищни сгради

Днес 8.3.2023г, са публикувани първите 40 въпроси и отговори по BG-RRP-4.021-ЕЕ на нежилищни сгради. Нашият въпрос е под номер 1. Обърнете внимание, че КСС няма в пакета с документи, но не отпада изискването да се приложи при кандидатстване. Ще бъде публикуван целият текст на нашия въпрос и постъпилия отговор от СНД на страницата с указания по процедурата.

22 февруари 2023 г.

Класиране по BG-RRP-3.005-ИКТ и киберсигурност

Общо 1599 проекта, класирани с 30-25 т, са одобрени за финансиране. 4904 проекта са в резерви. В списък резерви с над 21т са 1486 проекта и при осигурени допълнителни средства в бюджета на процедурата от 27 млн.лв ще получат финансиране. Очакваме "парадните" ходовете на г-жа Илияна Илиева!
AC-1_edited.jpg

Кандидатствай сега!

# АКТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

AC6.png

Очаквай скоро!

# ПРОЦЕДУРИ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

AC-3.jpg

В изпълнение

# ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ И ОТЧИТАНЕ