ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

Процедура BG16RFOP002-2.092

Бюджет: 10 млн. BGN

Остатък:

ПОМОЩ ЗА туроператор или туристически агент 

 към 20.10.2020 подадени проекти 802 броя на Обща стойност на подадените проекти 59 972 720.23 лв.

в оценка от 16.11.2020г.

Процедура BG16RFOP002-2.091

Бюджет: 30 млн. BGN

ПОМОЩ ЗА ПРЕВОЗВАЧИ

 към 10.11.2020 подадени проекти 633 броя на Обща стойност на подадените проекти  33 100 196.16 лв.

в оценка от 14.11.2020г

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към  21.9.2020 подадени проекти 1 892 броя на Обща стойност на подадените проекти  257 699 152.09 лв.

в оценка от  25.08.2020г.

отхвърлени в Етап I-AСД- 179 броя

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

НОВИНИ:

26.11.2020

Процедури BG16RFOP002-2.089-„Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и  BG16RFOP002-2.088-„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ са ПРЕКРАТЕНИ.

10.11.2020

По процедури на ОПИК  сме ви публикували таблица за изчисляване на точките, които ще получите на етап II- Техническа и финансова оценка. Необходима е единствено да въведете, кодовете от ОПР 2019 и ще получите, изчислени коефиценти и точки по трите критерия. 

10.11.2020

Днес, 10.11.2020 година, в 17часа приключи кандидатстването по процедура BG16RFOP002-2.091- "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"броят на подадени проектни предложения са 639, като общата стойност на подадените проектни предложения е 33 276 330.94лева.

УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ!!!

Поздравление за МТИТС за точната прогноза на средства и индикатори за изпълнение!

2.11.2020

По процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  към 12ч на 2.11.2020 са подадени общо 512 проекта на стойност от 29 379 911.84 лева.

Успех на всички кандидати!

15.10.2020

Процедура BG16RFOP002-2.088 - Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19  е обявена на обществено обсъждане с краен срок 22.10.2020 г. Индикативната дата за активирането е 30.10.2020гг. С Условията можете да се запознаете на следния линк.

12.10.2020

Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ ще бъде активна за кандидатстване от 13.10.2020г. Подаването на документите ще става през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и е с крайна дата вторник - 20.10.2020 г. 

 

8.10.2020

Кандидати, които не са одобрени по процедура BG16RFOP002-2.073 за микро и малки предприятия на ОПИК получават ВТОРИ ШАНС. Натисни тук за съобщение на ОПИК 

2.10.2020 

От 30.9.2020г,е активна процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“  с краен срок до 15.12.2020г. в 17:30 часа, процедурата е обяена на 30.9.2020 г от УО на ОП РЧР 2014-2020 с един краен срок и едно модерно реение за малчуганите и служителите  в условията на COVID-19. Кратко описаниеще откриете на  линк по процедурата; 

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605