Business Consultant
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 
       Отчитане на Договори 
Female Potter Making Mug
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти
Squash Player
НОВИНИ И АКЦЕНТИ

25.1.2022

Днес, 25.1.2022 г, АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я ЕООД депозира УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ в подкрепа на над 800 малки предприятия, очакващи от 13.12.2021г,  подписването на Административните им договори от страна на УО на ОПИК и МИ. Деловодството на МС ни върнаха входящ номер.

НОВА ПРОЦЕДУРА BG-176789478-2021-06- Подкрепа на предприятия от Сектор ТУРИЗЪМ чрез МТ

23.1.2022

На 22.01.2022г  Министерството на туризма (МТ) публикува Условия за кандидатстване по процедура BG-176789478-2021-06. Датата на активиране на процедурата е 28.01.2022г. Средствата за подкрепа, в размер на 30 млн.лева ще се разпределят пропорцционално  сред одобрените кандидати. Можете да се запознаете с условията на страницата ни

ВНИМАНИЕ ОТЧИТАНЕ  ПО ПРОЦЕДУРА BG-176789478-2021-05- Подкрепа на туристически предприятия

23.1.2022

В следващите 3 дни Министерството на туризма (МТ) ще публикува Условията за отчитане и отчетни формуляри и декларации по процедура BG-176789478-2021-05. Обръщаме Ви внимание, че финансовата подкрепа е одобрена със Заповед №Т-РД-16-332 - 30.12.2021г.  Срокът за представяне на Отчет е до 6-месеца от деня следващ одобрението на помощта. Ще се представя пред МТ Отчетен доклад с посочени Разходооправдателни документи, платени изцяло до датата на подаване на отчета.

ВНИМАНИЕ: Недопустими са разходи, платени изцяло до 30.12.2020 година, т.е. до Заповедта за одобрение.

Договори по BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

11.1.2022

От 10.01.2022 година УО на ОПИК 2014-2020 г. възобнови всички дейности по сключването и изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК, както и плащанията по подадени Отчети за приключени проекти.

Отчитане на туроператорите, получили финансиране по Схема за държавна помощ BG-176789478-2021-03 за възстановяване на дължимите суми на клиенти

11.1.2022

Министерството на туризма публикува Указания за отчитане на разходите по схема BG-176789478-2021-03.  

 

Всички предприятия, получили подпомагане по Схема BG-176789478-2021-03 за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска дейност, за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19, са длъжни да отчетат използваните средства чрез модула „Комуникация с основна организация ОО)“ на СУНИ до 28.02.2022 година.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

8-21.3.jpg
  • Facebook
НИЕ ЗА ВАС

В периода 1.8.2018г - 1.03.2020г изпълнихме Проект "«ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ Б-Я", в който взеха участие 156 бъдещи предприемача от Южен Централен Район и преминаха през безплатни консултации и осигурено от нас безплатно обучение по Предприемачество. Само за 21 месеца са създадени и подкрепени 88 новоучредени предприятия (, вкл. самоосигуряващи се лица), на които е дадена възможност за 5 000 лева директна безвъзмездна подкрепа в Компонент III на ОП РЧР. 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА И ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРОЕКТА! ЗА НАС БЕШЕ УДОВОЛСТВИЕ СРЕЩИТЕ С ВАС!

​​​

През Март 2020 поискахме промяна в условията и краен срок за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС", съобразени с мерките по Пандемия КОВИД-19, които УО на ОП РЧР одобриха и осъществиха.

​През Юни 2020 се обърнахме към изпълнителна бласт, РУО на ОПИК, ЕК с предложение за разпределяне на финансов ресурс в безвъзмездна подкрепа на малки предприятия, двигател на българската икономика. Беше дълго чакане от страна на Решение за подкрепа от ОПИК, ЕК, но в крайна сметка процедурата беше обявена и се изпълнява и към Декември 2021, като се сключват нови договори с Бенефициенти малки предприятия, които получавт подкрепа от 50 хил.лева

​И това са част от нашите активности, извън пряката ни консултантска дейност и съвместната работа с ВАС, с които се стараем да сме ви полезни.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ДО НОВИ, ПОЛЗОТВОРНИ СРЕЩИ В НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027!
 

Untitled-1.png
Store-14.jpg

Започват в 2012 от тук

НАШИТЕ АРТ ДЕЙНОСТИ

А в 2021 сме и тук 

POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG
POINT ART BG