ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

ПОМОЩ ЗА туроператор или туристически агент 

 към 13:00 ч. на 19.10.2020

  • подадени проекти 633 броя

  • Обща стойност на подадените проекти

      49 934 861.24 лв.

Процедура BG16RFOP002-2.092

Бюджет: 10 млн. BGN

Остатък:

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към 17:30ч. на 21.9.2020

  • подадени проекти 1 932 броя

  • Обща стойност на подадените проекти

      263 688 340.21 лв.

  • одобрени  броя  отхвърлени 0 броя

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

НОВИНИ:

15.10.2020

Процедура BG16RFOP002-2.088 - Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19  е обявена на обществено обсъждане с краен срок 22.10.2020 г. Индикативната дата за активирането е 30.10.2020гг. С Условията можете да се запознаете на следния линк.

12.10.2020

Процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ ще бъде активна за кандидатстване от 13.10.2020г. Подаването на документите ще става през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и е с крайна дата вторник - 20.10.2020 г. 

 

8.10.2020

Кандидати, които не са одобрени по процедура BG16RFOP002-2.073 за микро и малки предприятия на ОПИК получават ВТОРИ ШАНС. Натисни тук за съобщение на ОПИК 

2.10.2020 

От 30.9.2020г,е активна процедура BG05M9OP001-1.096 „ДЕТСКИ КЪТОВЕ“  с краен срок до 15.12.2020г. в 17:30 часа, процедурата е обяена на 30.9.2020 г от УО на ОП РЧР 2014-2020 с един краен срок и едно модерно реение за малчуганите и служителите  в условията на COVID-19. Кратко описаниеще откриете на  линк по процедурата; 

-

2.10.2020 НОВО

Днес,2.10.2020г, са подписани договори между ОПИК и

-Минестерство на туризма за подкрепа на общо 200 предприятия - туроператори и туристически агенти, сектор по КИД-2008 79.1,  в условията на COVID-19. Общата стойност на предоставената помощ е 10 млн.лв. Условията и начина на кандидатстване са описани на следния линк по процедурата

-Министерство на Транспорта, ИТ и Съобщенията за подкрепа на  1000 МСП, извършващи автобусни превози, в условията на на COVID-19. Общата стойност на предоставената помощ е 30 млн.лв.Условията и начина на кандидатстване са описани на следния линк по процедурата

30.9.2020 ВАЖНО

До 2.10.2020г ще бъдат публикувани резултати от оценката на подадени проекти по процедура 073. Честито на всички финансирани участници! В следващите 7 дни ще получите парите по сметките си. До края на седмцата ще ви бъдат съдадени и профилите в модул УПРАВЛЕИЕ И ОТЧИТАНЕ.

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605