ИНФО ЗА ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ В ИСУН2020

Процедура BG16RFOP002-2.092

Бюджет: 10 млн. BGN

Остатък:

ПОМОЩ ЗА туроператор или туристически агент 

 към 20.10.2020 подадени проекти 802 броя на Обща стойност на подадените проекти 59 972 720.23 лв.

приключила оценка

Процедура BG16RFOP002-2.091

Бюджет: 30 млн. BGN

ПОМОЩ ЗА ПРЕВОЗВАЧИ

 към 10.11.2020 подадени проекти 633 броя на Обща стойност на подадените проекти  33 100 196.16 лв.

приключила оценка

Процедура BG16RFOP002-2.077

Бюджет: 200 мил. BGN

ПОМОЩ НА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА COVID-19 

към  21.9.2020 подадени проекти 1 892 броя на Обща стойност на подадените проекти  257 699 152.09 лв.

приключила оценка

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
Безвъзмездни помощи и
Финансови инструменти

НОВИНИ:

12.01.2021

МТИТС приключи с оценката и договарянето на всички заявления по процедура BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Така министерството осигурява оперативен капитал на общо 580 автобусни превозвачи, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

12.01.2021

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ удължава срока на мярката „Заетост за теб“ до 2022 г. В този период работодателите могат да наемат безработни, като по проекта се покриват разходите за субсидирана заетост за период до 6 месеца в размер на минималната работна заплата и осигуровките за сметка на работодателя. Бюджетът на мярката е 160 млн. лв., като 50 млн. лв. от тях приоритетно са насочени за подпомагане на работодателите в секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

18.12.2020 ВНИМАНИЕ

ДО ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯТА НА КОВИД ПАНДЕМИЯ

Днес,18.12.2020, за всички, ние поработихме и входирахме ПИСМО ЗА ОТМЯНА/СИГНАЛ ЗА НЕРЕДНОСТИ със 150млн. лева. Тази помощ е в разрез със законодателството на РБългария и приети Регламенти на ЕС, таргет групата е незначителен и загубите ще са всички.... Не сме "ВРАГ НА НАРОДА", просто всичко надмина нормалността ....

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! Натисни тук за писмото ни

16.12.2020 ВНИМАНИЕ

ДО ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОГРАНИЧЕНА ДЕЙНОСТ СЪС ЗАПОВЕДИ НА ЗМЗ 

Кратко описание на процедурата в работен вариант ще намерите на https://www.andolito.com/covid-19.

За ваше улеснение към днешна дата Ви публикуваме работен формуляр за кандидатстсване, в частите които са от значение за Вас натисни тук

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

  • Facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

За обща информация

+359 887 86 95 68

+359 888 97 26 25

+359 884 32 61 31

+359 888 62 68 63

За клиенти с договор 

+359 887 800 771

+359 898 940 605