Андолито Консулт България ЕООД

​BG, България

4000, град Пловдив

ул. Емил Де Лавеле № 2 ет.1

Работно време:​

Понеделник - Петък

9.30  AM - 17.30 PM

​​​Почивни дни: Събота и Неделя

© Andolito Consult Bulgaria Ltd. all rights reserved.

  • c-facebook
  • logo.AC-2014.JPG
  • PA-logo.png

НОВИНИ:

25.03.2020

Днес ,25.03.2020г, е Благовещение и няма по-добър момент да Ви съобщим за успешното приключване в срок на проект «ОТ ИДЕЯТА ДО ПАРИТЕ» с АНДОЛИТО КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ ЕООД. Индикаторите за изпълнение и за резултат са преизпълнени. От планувани за участие в проекта 110 бъдещи предприемача, нашият екип осигури равностоен и достоен достъп на 156 участника, заявили и приключили своето участие в планирания срок до 1.03.2020г.

През миналата седмица сме подали Финален отчет като бенефициент по Договор и всички участници, включени след 17.04.2019г ще могат и те да подадат своето предложение за подкрепа от 5000 лв в процедура "Подкрепа за устойчив бизнес".
 

През тази седмица първите проекти от предприятия на участници в проекта получиха одобрение за финансиране от 5000лв. Желаем им много много фирмено здраве и късмет за напред!

Изказвам своята благодарност към всички Вас, които през изминалата година и половина ни се доверихте и работихте с нашия екип! Желаем Ви само благи вести, както на фирменото поприще, така и в личен план!

16.3.2020

ИЗВЪНРЕДНО: До всички потребители на услугите ни

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното Извънредно положение на територията на РБ-я, Екипът на дружеството ни преминава на дистанционна форма на работа. Препоръчваме Ви да уговаряте среши в офиса единствено за неотложни въпроси и ситуации. На разположение сме да осъществяваме он-лайн контакт и да отговаряме дистанционно на всички Ваши работни въпроси и задачи.

 

Бъдете здрави и събирайте сили за нови ГОРЕЩИ предизвикателства!
Поздрави от нас!

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2020 
Безвъзмездни помощи и 
Финансови инструменти в подкрепа
за стартиращи предприятия и предприятия на уязвими групи 

Новият програмен период обхваща от 2021г до 2027г, в който ще бъдат разпределени 9 484 млн. Евро, в 5(пет) тематични приоритета + технически капацитет(служебно 10%). Средствата са на ЕСФ+, ЕФРР и Кохезионния Фонди и с Решение № 335/7.6.2019 е одобрено индикативното им разпределение по ОП на ЕС. Натисни тук за Решение 335 и Приложение 1

АНДОЛИТО Консулт България ЕООД е администратор на лични данни, вписан в регистъра на КЗЛД под рег. номер 375415 по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Повече информация относно Защитата на личните Ви данни ще намерите тук